KAJ SMO NAREDILI

Pobude in predloge, ki jih člani društva posredujejo na spletni naslov info@drustvo-zelenihnadzornikov.si, na našo spletno stran – podstran Pobude in prelogi ter Facebook profil pregleda in razvrsti upravni odbor društva. Največ pobud se nanaša na urejanje zelenih površin ter ostranjevanje nelegalno odloženih odpadkov in grafitov. Kadar se pobuda nanaša na območje, ki je v lasti fizičnih ali pravnih oseb, apeliramo na lastnike, da zadevo uredijo. V kolikor pa sta lastnik država ali občina, pa pobude posredujemo pristojnim organom. Zahvaljujemo se vsem, ki nam pomagajo skrbeti za čistočo in urejeno okolico našega mesta.

PREJ-POTEM

Vsaka sprememba na bolje je vredna ogleda.
 

KARDELJEVA PLOŠČAD

Člani društva so uredili okolico sprehajalne poti  in obnovili mize s klopmi, kjer vse leto radi posedajo. Nazaj na galerijo
Learn More
 

Rusjanov trg 3

Na pobudo naše članice je bila popravljena polomljena klopca  na igrišču v Fužinah, Rusijanov trg 3. Nazaj na galerijo
Learn More
 

Ulica bratov Učkar

Na pobudo članice društva je bilo odstranjeno podrto drevo v bližini vrtca Na ulici bratov Učakar. Nazaj na galerijo
Learn More
 

VEČNA POT

Na pobudo članice društva je bila očiščena kolesarska pot od ZZO Ljubljana proti mestu. Nazaj na galerijo
Learn More
 

VODNIKOVA CESTA

Na pobudo članice društva je bil ponovno postavljen podrt prometni znak v križišču Vodnikove ceste in ulice Na Jami. Nazaj...
Read More
Learn More
 

ZEMLJEMERSKA ULICA

Na pobudo več članic našega društva je bilo urejeno močno zanemarjeno območje na Zemljemerski ulici. Nazaj na galerijo
Learn More
 

Cesta v Mestni log

Na pobudo člana društva sta bili obnovljeni klopci ob spomeniku PST, v bližini križišča Ceste v Mestni log in Pod...
Read More
Learn More
 

ZAJČJA DOBRAVA

Na pobudo članice društva so bili ob makadamski cesti od gostilne v Zajčji Dobravi proti Zalogu odstranjeni izruvani in polomljeni...
Read More
Learn More
 

BEBLERJEV TRG

Na pobudo članice društva je bilo urejeno otroško igrišče in zamenjana polomljena igrala. Sedaj se lahko otroci zopet igrajo na...
Read More
Learn More
 

SEVERNI PARK

Na pobudo člana društva je bil odstranjen grafit na skulpturi Deklice s knjigo. Žal pa opažamo, da se v Severnem...
Read More
Learn More
 

NOVE FUŽINE

Najlepše se zahvaljujemo Zavodu Šport Ljubljana, ki je na pobudo članice društva zamenjal polomljeno tablo na košarkaškem igrišču v Novih...
Read More
Learn More
 

POT OB SAVI

Na pobudo članice društva je bila postavljena ograja na otroškem igrišču ob sprehajalni Poti ob Savi. Nezavarovano otroško igrišče je bilo,...
Read More
Learn More
 

PETKOVŠKOVO NABREŽJE

Na pobudo člana društva je bila popravljena poškodovana ograja na Petkovškovem nabrežju in s tem ponovno zagotovljena varnost pešcev. Nazaj...
Read More
Learn More
 

PARK TIVOLI

Na pobudo članov društva so bili obnovljeni leseni deli klopi v Parku Tivoli in na Grubarjevem nabrežju. Sedaj lahko obiskovalci...
Read More
Learn More
 

PARK TIVOLI

Že tretje leto se člani društva trudimo omiliti razdejanja, ki jih okoli košev za smeti povzročajo vrane. Član društva je...
Read More
Learn More
 

PARK ZA GLEDALIŠČEM KRIŽANKE

Članica društva nas je opozorila na slabo stanje v parku za Poletnim gledališčema Križanke. Pisali smo direktorju Festivala Ljubljana, gospodu...
Read More
Learn More
 

KARDELJEVA PLOŠČAD

Na pobudo članice društva je bilo na sprehajalni poti ob Kardeljevi ploščadi odstranjeno polomljeno drevo. Nazaj na galerijo
Learn More
 

NOVE JARŠE

Članica društva nas je opozorila na porušeno gradbiščno ograjo v Novih Jaršah. Pisali smo novemu lastniku zemljišča. Najlepše se zahvaljujemo...
Read More
Learn More
 

PLEŠIČEVA ULICA

Na pobudo članice društva je bilo v križišču Kamnogoriške in Plešičeve ulice v Dravljah z zelenice odstranjen kup listja in vejevja. Nazaj na...
Read More
Learn More
 

CANKARJEVA ULICA

Na pobudo članice društva je bil ponovno postavljen na pol podrt prometni znak v bližini Narodne galerije. Tako smo poskrbeli,...
Read More
Learn More
 

PODHOD POD DUNAJSKO CESTO

Na pobudo zveste članice društva je bil očiščen podhod pod Dunajsko cesto pri Mercatorjevi poslovni stavbi. Odstranjeni so bili  sveži grafiti s...
Read More
Learn More
 

TRŽAŠKA ULICA

Člani društva smo v sodelovanju z Arboretumom iz Volčjega potoka poskrbeli za zasaditev nadomestnih dreves ob Tržaški ulici. Akcijo je...
Read More
Learn More
 

BAVARSKI DVOR

Člani društva smo v sodelovanju z Vrtnarijo Skirca poskrbeli za zamenjavo posušenih rastlin na avtobusnem postajališču na Bavarskem dvoru. Nazaj...
Read More
Learn More
 

PARK TABOR & BEŽIGRAD

Že dlje časa so nam številni člani pošiljali slike raztresenih smeti, ki jih vrane vlečejo iz košev za smeti. Upravni...
Read More
Learn More
 

ŽIDOVSKA STEZA

Člani društva smo v sodelovanju z Vrtnarijo Skirca poskrbeli za zamenjavo posušenih rastlin na Židovski stezi v centru mesta. Nazaj...
Read More
Learn More
 

ŠMARTINSKA ULICA

Na pobudo članice društva so delavci Snage ob Šmartinski ulici pri postajališču LPP  „Žito“ odstranili dva betonska nosilca. Nazaj na galerijo
Learn More
 

BEŽIGRAD

Za Bežigradom na Kardeljevi ploščadi med FDV-jem in Ekonomsko fakulteto je bil zamenjan uničen koš za pasje iztrebke. Nazaj na...
Read More
Learn More
 

KAŠELJSKI MOST

Iz smeri Kašlja, pred kašeljskim mostom je bila na bregu Ljubljanice odstranjena vrba, ki je ovira promet. Nazaj na galerijo
Learn More
 

VEVČE

Na končni postaji LPP v Vevčah, kjer je ob vsakem večjem dežju nastalo pravo jezero, so bili odmašeni kanalizacijski jaški....
Read More
Learn More
 

NOVE JARŠE

Zahvaljujemo se direktorju Zdravstvenega doma Ljubljana,  gospodu Rudiju Dolšak, ki je poskrbel, da je bila na pobudo našega društva popravljena ograja Zdravstvenega doma...
Read More
Learn More
 

DRAVLJE

Na povezovalni pot za pešce in kolesarje med ulico 28.maja in Regentovo (podaljšek Čebelarske ulice) je bila na pobudo člana...
Read More
Learn More
 

NAVJE

Na pobudo člana društva je bil v Navju očiščen spomenik azerbajdžanskega pesnika Nizami Ganjavi. Nazaj na galerijo
Learn More
 

BLAGOVNICA MAXI

Zahvaljujemo se direktorju Blagovnice Maxi, gospodu Mihu Kravanja, ki je poskrbel, da so bili zamenjani močno poškodovani koši za smeti...
Read More
Learn More
 

PREŠERNOV TRG

Na pobudo člana društva smo zmanjšali število tabel, ki označujejo »območje dežja« na Prešernovem trgu. Nazaj na galerijo
Learn More
 

ŠUŠTARSKO NABREŽJE

Na pobudo člana društva je bilo na Šuštarjevem nabrežju, zaradi pozimi padlega drevesa izvedena sanacija: postavljena klop, urejen asfalt in...
Read More
Learn More
 

PETKOVŠKOVO NABREŽJE

Na pobudo člana društva je bila na Petkovškovem nabrežju na več mestih popravljena poškodovana lesena zaščitna ograja ob Ljubljanici. Popravljena...
Read More
Learn More
 

POGAČARJEV TRG

Na pobudo članice društva je bil na Pogačarjevem trgu saniran poškodovan tlak. Sedaj je tlak zopet varen za uporabo in...
Read More
Learn More
 

POD GOLAVCEM

Na pobudo članice društva je bila pod Golovcem obrezana akacija, ki je zakrivala pogled na cesto in semafor. Sedaj je...
Read More
Learn More
 

KOSEZE

Na pobudo članice društva smo poskrbeli, da je bilo v Kosezah obrezano nekaj dreves, ki so ovirala hojo oziroma pot...
Read More
Learn More
 

FUŽINE

Na pobudo članice društva sta bila na sprehajalni stezi ob Ljubljanici v Fužinah odstranjena polomljena koša za odlaganje pasjih iztrebkov, ob...
Read More
Learn More
 

AMBROŽEV TRG

Na pobudo člana društva so bile sanirane poškodovane stopnice na Ambroževem trgu. Stopnišče je bilo močno poškodovano in so bile v...
Read More
Learn More
 

GRUDNOVO NABREŽJE

Na pobudo člana društva je bila na Grudnovem nabrežju v bližini Osnovne šole Prule popravljena izruvana ograja. Žal so v tem...
Read More
Learn More
 

STRELIŠKA IN ZARNIKOVA ULICA

Na pobudo člana društva so bili s pločnikov v križišču Streliške in Zarnikove ulice odstranjeni kupi odpadkov in smeti od...
Read More
Learn More
 

BEŽIGRAD

Na pobudo članice društva so bili, na veliko zadovoljstvo stanovalcev, nameščeni količki, ki preprečujejo vožnjo kombijem in drugim vozilom po...
Read More
Learn More
 

VILHARJEVA ULICA

Na pobudo člana društva so bili ponovno očiščeni grafiti, ki so kazili videz vhoda v podhod pod Železniško postajo Ljubljana....
Read More
Learn More
 

KARDELJEVA PLOŠČAD ZA BEŽIGRADOM

Na pobudo članice društva je bila urejena Kardeljeva ploščad. Popravljene so bile svetilke javne razsvetljave in obžagana polomljena drevesa. Nazaj...
Read More
Learn More
 

KARDELJEVA PLOŠČAD ZA BEŽIGRADOM

Na pobudo članice društva so bili ponovno postavljeni izruvani količki, ki preprečujejo vožnjo in parkiranje avtomobilov na sprehajalni poti. Nazaj...
Read More
Learn More
 

BEŽIGRAD

Članice društva so 16. februarja 2017 očistile območje med FDV in EF. S travnatih površin so odstranile veliko plastenk in razbitih steklenic. Apeliramo...
Read More
Learn More
 

BAVARSKI DVOR

Na pobudo članice društva so bile zamenjane zastave evropskih držav v parku na Bavarskem dvoru. Prejšnje zastave so kazile izgled...
Read More
Learn More
 

CHOPINOV PODHOD

Na pobudo zveste članice društva je bil očiščen Chopinov podhod na Kongresnem trgu. Odstranjeni so bili grafiti ter smeti, ki...
Read More
Learn More
 

KRAJINSKI PARK BARJE

Na pobudo zavednega občana smo člani društva posredovali pobudo za odvoz smeti iz Krajinskega parka Barje. Tokrat nevarne azbestne plošče...
Read More
Learn More
 

RUSJANOV TRG

Na pobudo članice društva so bile odstranjene smeti na Rusjanovem trgu v Fužinah. Smeti so dlje časa ležale okoli smetnjakov,...
Read More
Learn More
 

KRIŽIŠČE V ŠIŠKI

Na pobudo članice društva je bilo obrezano visoko grmovje, ki je zakrivalo semafor v križišču Šišenske in Vodnikove ulice. Tako...
Read More
Learn More
 

PODHOD VIČ

Na pobudo člana društva so bile pospravljene smeti in odstranjen zabojnik za smeti, ki so se nahajali v podhodu Vič...
Read More
Learn More
 

NAVJE

Na pobudo člana društva je obrezan Lipov drevored v Severnem mestnem parku. Nazaj na galerijo
Learn More
 

KRAJINSKI PARK BARJE

Na pobudo člana društva so bili odstranjeni trije večji kup smeti iz krajinskega parka Barje. Nazaj na galerijo
Learn More
 

SEVERNI PARK

Na pobudo člana društva so bili odstranjeni grafiti na knjižnem portalu. Nažalost pa je bil portal še isti dan porisan...
Read More
Learn More
 

VILHARJEVA ULICA

Na pobudo člana društva so bili odstranjeni grafiti na betonskem zidu, ki se nahaja ob vhodu v park na Vilharjevi...
Read More
Learn More
 

SEVERNI PARK

Na pobudo člana društva so bili očiščeni grafiti s svetilnika, ki se nahaja na otroškem igrišču. Tako bo lahko spet...
Read More
Learn More
 

NAVJE

Na pobudo člana društva so bile z zelenic pospravljene odlomljene  suhe veje. Veje so kazile zelenico, sedaj pa je park...
Read More
Learn More
 

SEVERNI PARK

Na pobudo člana društva je bil betonski blok, ki je bil prestavljen in je kazil podobo parka, ponovno postavljen na...
Read More
Learn More
 

SEVERNI PARK

Na pobudo člana društva je bilo na osamljen drog ponovno nameščeno otroško igralo, ki bo zagotovo vsakodnevno razveseljevalo naše najmlajše....
Read More
Learn More
 

SEVERNI PARK

Na pobudo člana društva je bil nameščen nov boks za pasje odpadke, ki bo omogočal lastnikom psov, da pospravijo za...
Read More
Learn More
 

VILHARJEVA ULICA

Na pobudo člana društva so bili očiščeni grafiti, ki so zelo kazili videz vhoda v podhod pod Železniško postajo Ljubljana....
Read More
Learn More

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...